เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP)

ทักษะที่ต้องใช้สำหรับการสอบ  : ผู้สอบจำเป็นต้องผ่านการอบรมทั้ง 4 คอร์ส เนื่องจากข้อสอบจะมีเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำข้อสอบ

 • SolidWorks Essentials
 • SolidWorks Drawings
 • SolidWorks Advanced Part Modeling
 • SolidWorks Assembly Modeling

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ เวอร์ชั่นสูงกว่า SOLIDWORKS  2015 สำหรับการสอบนี้ การใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้จะทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ทดสอบบางไฟล์ได้

การสอบ CSWP  ในปัจจุบันการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้สอบสามารถสอบแต่ละส่วนแยกกันได้  ในกรณีที่คุณสอบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณสามารถซื้อสิทธิ์เข้ามาสอบเฉพาะส่วนที่ไม่ผ่านได้ แต่ต้องหลังจากที่สอบไปแล้ว 14-30 วัน เมื่อคุณสอบครบทั้ง 3 ส่วนสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร CSWP ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

หัวข้อที่ใช้ในการสอบ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.  หลักสูตร Certified SOLIDWORKS Professional : Segment 1

(70 นาที – ผ่านเกณฑ์ 75 จากคะแนนเต็ม 105 คะแนน)

 • สร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบ drawing
 • ใช้การลิงค์ค่ากับสมการเพื่อช่วยในการสร้างชิ้นงาน
 • ใช้สมการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเลขบอกขนาด
 • เปลี่ยนแปลงรูปทรงและเลขบอกขนาด
 • หาน้ำหนักของชิ้นงาน
 • แก้ไขรูปทรงของชิ้นงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น

  

2.  หลักสูตร Certified SOLIDWORKS Professional : Segment 2

(50 นาที – ผ่านเกณฑ์ 77 จากคะแนนเต็ม 104 คะแนน)

 • สร้าง configuration ใหม่จาก  configuration เดิม
 • ทำการเปลี่ยนแปลง configuration
 • สร้าง configurations โดยใช้ Design Table
 • หาน้ำหนักของชิ้นงาน
 • ปรับเปลี่ยนและเรียงลำดับของฟีจอร์ของชิ้นงาน

 

3.  หลักสูตร Certified SOLIDWORKS Professional : Segment 3

(80 นาที – ผ่านเกณฑ์ 77 จากคะแนนเต็ม 109 คะแนน)

 • สร้างงานประกอบ assembly
 • เพิ่มชิ้นงานใน assembly
 • ตรวจสอบการติดชนของชิ้นงานใน assembly
 • ตรวจสอบการเกยกัน
 • ใช้ mate ทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง
 • เพิ่มชิ้นงาน subassemblies
 • แทนที่ชิ้นงานเดิมด้วยชิ้นงานใหม่ใน assembly
 • สร้าง coordinate system
 • ใช้ coordinate system ใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน

 

คลิปวีดีโอ :  วิธีการเตรียมตัวสอบ CSWP Ep.2  คลิก

คลิปวีดีโอ : แนะนำการทดลองสอบ CSWP Ep.3 คลิก

 

สนใจสำรองที่นั่ง สำหรับทดลองสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ได้ที่  https://forms.gle/rdv1V2NvQPBsiXeD6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  Tel. 063-806 9515  / Line : @deti

**สถาบัน Deti เป็นศูนย์สำหรับสอบ Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP) ให้กับผู้ที่สนใจสอบเท่านั้น**