การใช้สีของชิ้นงานมาทำสีเส้นขอบรูป ในMode การทำงานกับ Part และ Assembly ต้องการให้ชิ้นงาน แสดงผลในลักษณะเส้นเค้าโครงเท่านั้น ไม่แสดงผลผิวของชิ้นงาน โดยปกติเส้นขอบเค้าโครงร่างจะมีลักษณะเป็นเส้นสีดำ เมื่อปรับแต่งตามวิดีโอนี้ ผู้ออกแบบจะได้เส้นเค้าโครงร่าง ตามสีที่ใส่บนผิวชิ้นงานด้วย