หลักสูตร SolidWorks Introduction (ทดลองเรียนฟรี)

ระยะเวลาอบรม   4 ชม.

  • แนะนำการใช้งานและหลักการทำงานด้วยโปรแกรม SolidWorks
  • คำสั่งการสร้างชิ้นงาน
  • คำสั่งการนำชิ้นงานมาประกอบ
  • คำสั่งการทำ Drawing
  • Work Shop

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีเอกสารประกอบการสอน

  • อบรมฟรีตลอดหลักสูตร

 

สถานที่อบรม  

  • อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์  ชั้น 3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-806 9515

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร Fanpage : detitraining