โปรโมชั่นพิเศษ

1.  ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 4 เดือน

2.  สำหรับนักศึกษาแสดงบัตร ลดทันที 30%

หลักสูตร SolidWorks Essentials

เป็นหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อใช้ใน การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยกล่าวถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Part) และการสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly)  แบบพาราเมตริก   Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อๆไป

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เมื่อสอบผ่านการอบรมผู้อบรมจะได้รับใบ Certificate ผ่านมาตรฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Essentials
 • เอกสารการอบรมหลักสูตร SolidWorks Essentials
 • ปรึกษาการใช้งานโปรแกรมกับทางผู้สอนได้ตลอด

ระยะเวลาอบรม 4 วัน ( 24 ชั่วโมง)

หัวข้ออบรม วันที่่ 1

 • การทำงานขั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidworks
 • การร่างเส้นเชิงเรขาคณิต (Sketch)
 • การเริ่มต้นในการสร้างรูปร่างเรขาคณิต
 • พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน
 • พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน (การสร้างแบบสั่งผลิต)

หัวข้ออบรม วันที่ 2

 • การออกแบบชิ้นงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตรและทำผิวเอียง)
 • การสร้างชุดสำเนา
 • การสร้างชุดสำเนา (ต่อ)
 • การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)

หัวข้ออบรม วันที่ 3

 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานโดยใช้ SimulationXpress
 • การให้ชิ้นงานมีลักษณะกลวงและการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน
 • การแก้ไข : การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error
 • การแก้ไข : เปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นงาน

หัวข้ออบรมวันที่ 4

 • ตัวแปรกลางและสมการ
 • การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบสั่งผลิต
 • การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)
 • การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบงานประกอบ
 • สอบวัดผลการอบรม

 • ค่าลงทะเบียน  8,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง-เครื่องดืื่ม
 • โอนเงินในนาม “บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 1372069320  ประเภท ออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวุธ
 • ส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมมาที่ Email: [email protected]

 

แผนที่สาขา บางนา