สถาบัน Deti ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า-2019

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 63 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโน่า-2019 โดยทางคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ที่สถานอบรม Deti สาขาบางนา        โดยทางสถาบันมีมาตรการควบคุมสำหรับผู้อบรมที่เข้ามาใช้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการ ดังนี้

มาตรการการเข้ารับบริการของสถาบันดีอีทีไอ สาขาบางนา

1. มีการจัดเจลแอลกอฮอล์ที่หน้าห้องอบรม

2. มีการทำความสะอาดห้องฝึกอบรม และห้องรับประทานอาหารหลังมีการให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

3. มีจุดคัดกรองสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น โดยผู้เข้ารับบริการต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันตลอดการเข้าใช้บริการ

4. ลดความแออัดห้องอบรมและห้องอาหารโดยได้จัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่างกัน

5. ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการที่สถาบันฯ

6. ทางสถาบันได้ตอบรับมาตรการของภาครัฐโดยนำแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม