ทดลองเรียนฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Revit เบื้องต้น

ระยะเวลาอบรม   4 ชม. (เริ่มเวลา 13.00 -16.00 น.)

บทนำ

 • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit
 • การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง

การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Architecture & Modifly

 • การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line )
 • การใช้งานคำสั่ง Column
 • การใช้งานคำสั่ง Wall
 • การใช้งานคำสั่ง Slab
 • การใช้งานคำสั่ง Door
 • การใช้งานคำสั่ง Window
 • การใช้งานคำสั่ง Stair
 • การใช้งานคำสั่ง Railing
 • การใช้งานคำสั่ง Roof
 • การใช้งานคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides

การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Structure

 • การใช้งานคำสั่ง Beam

การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Annotate

 • การใช้งานคำสั่ง Dimension
 • การใช้งานคำสั่ง Tag by Category

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีเอกสารประกอบการสอน

 • อบรมฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่อบรม  

 • อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์  ชั้น 3 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-806 9515

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร Fanpage : detitraining