เราสามารถดึงไฟล์ของโปรแกรม SolidWorks โดยตรงเข้ามาที่โปรแกรม Autocad ได้เลย เพื่อที่จะทำแบบหรือแก้ไข้ไฟล์เหล่านั้น โดยไฟล์ที่เข้ามานั้นจะมาในรูปแบบ Blocks ในโปรแกรม Autocad