การสร้าง Dimension เพื่อการออกแบบเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยการระบุใส่ค่า Tolerance

 เพิ่มเข้าไปลงไปในเอกสารแบบ เพื่อเกิดความเข้าใจในการอ่านแบบ

DETI Training Center 
ติดตาม Tips&Tricks ได้ที่ : www.deti.co.th/tips-tricks
Fanpage : detitraining