fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SolidWorks Mold Design

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
6500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training

วิทยากร

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน SolidWorks Mold Tools โดยเริ่มจากการนำชิ้นงานจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งาน และการซ่อมแซมการกำหนดการขยายตัวของแบบ (Scale) การวิเคราะห์องศาความเอียง (Draft analysis) การปิดรูเพื่อเตรียมผิวในการทำแม่พิมพ์ (Shut-off Surface) การสร้างเส้นแบ่งการเปิดพิมพ์ (Parting Line) การสร้างพื้นผิวการแบ่งพิมพ์ (Parting Surface) การสร้างทางน้ำและการใส่องค์ประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ เช่น Side core ,ejector pin ,core pin ,mold base และอื่นๆ

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

 ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Advanced Part Modeling มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ เป็นต้น 

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  หลักการของ Surface และการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมออกแบบ 3 มิติอื่น (Imported File)

  - ความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่าง Solid และ Surface ใน SolidWorks
  - การนำเข้าข้อมูลเป็น Solid หรือ Surface
  - ปัญหาและปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการนำ Imported file มาใช้
  - การใช้คำสั่ง Import Diagnostics เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์เนื่องจากนำ Imported File มาใช้
  - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำ Imported File มาใช้ด้วยวิธีการของ Surfaces

  การสร้าง Core และ Cavity งานโมล

  - การสร้าง Core และ Cavity จากชิ้นงานโมลต้นแบบ
  - การวิเคราะห์มุมเอียง (Draft) ที่เหมาะสมของชิ้นงานโมลต้นแบบ
  - การกำหนดมุมเอียง (Draft) ให้ผิวชิ้นงานโมลต้นแบบ
  - การปรับชดเชยขนาด (Scale) ของชิ้นงานโมลต้นแบบ
  - การพิจารณาแนวการแบ่งโมล (Parting line) และการสร้างผิวการแบ่งโมล (Parting surface)
  - การสร้าง Shut-off surface
  - การสร้างแบบโมลชิ้นงานด้วยคำสั่ง Tooling split
  - การสร้าง Interlock surface แบบอัตโนมัติ
  - การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly) จากแบบงาน Multibody part

  การสร้าง Side Cores และ Pins งานโมล

  - การใช้คำสั่งเพื่อวิเคราะห์ความหนา และส่วนที่เป็น Undercut ของชิ้นงานโมลต้นแบบ
  - การใช้คำสั่ง Core เพื่อสร้างรายละเอียดของแบบโมลเพิ่มเติม
  - การเลือก Parting line ด้วยวิธีการ Manual select
  - การเลือก Shut-off surface ด้วยวิธีการ Manual select

  ตัวเลือกขั้นสูงของการกำหนด Parting Lines บนชิ้นงานโมลต้นแบบ

  - ตัวเลือกของคำสั่ง Parting line ลักษณะต่าง ๆ
  - การใช้คำสั่ง Parting line เพื่อแบ่งแยกผิวชิ้นงานที่มีลักษณะเป็น Straddle face
  - การใช้ตัวเลือก Split entities ของคำสั่ง Parting line
  - การใช้คำสั่ง Parting line ช่วยในการตัดแบ่งชิ้นงานโมลต้นแบบ

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การสร้างผิวอ้างอิงเพื่อใช้ในการสร้างและออกแบบงานโมลต้นแบบ

  - การสร้างผิว Interlock surface ด้วยวิธีการ Manual
  - การจัดการ Surfaces ที่เกี่ยวข้องกับงานโมลต้นแบบใน Mold Folders
  - การใช้คำสั่ง Parting Surface ในรูปแบบการกำหนดแบบ Manual Mode
  - การใช้วิธีการสร้าง Surface เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนและแก้ไข Parting surface
  - การสร้างและการจัดการ Shut-off surface

  การใช้ Surface ขั้นสูงช่วยในการจัดการงานโมลต้นแบบ

  - การใช้วิธีการสร้าง Surface เพื่อสร้าง Parting surface
  - การจัดการ Mold Folders แบบ Manual
  - การสร้าง Shut-off surface ด้วยเทคนิกของ Surface Modeling
  - การสร้าง Side core โดยการใช้เทคนิกของ Surface Modeling และการใช้คำสั่ง Split

  วิธีการสร้างโมลต้นแบบด้วยเทคนิกอื่น

  - ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสร้างโมลต้นแบบ
  - การใช้คำสั่ง Combine สร้างงานโมลต้นแบบ ในลักษณะ Multibody part
  - การใช้คำสั่ง Cavity สร้างงานโมลต้นแบบ จาก Assembly file
  - การใช้เทคนิกของ Surface Modeling ในการสร้างโมลต้นแบบ

  การสร้างชิ้นงานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

  - ความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Library
  - การใช้และการแก้ไข Library feature
  - การสร้าง Library feature
  - การสร้าง Smart components

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
6500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training