fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SolidWorks Essentials

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
4 วัน
ค่าใช้จ่าย:
12,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training

วิทยากร

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

พีระเชษฐ หนุนภักดี

"เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียนที่น่าเรียน เปลี่ยนตำราเรียนให้เป็นอาวุธคู่กาย เปลี่ยนการไล่ตาม ขั้นตอนให้เป็นเทคนิคในการทำงาน ประสบการณ์ของ ผู้สอนคือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน"

ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

สถาบัน DETI พร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณ ที่นี่ไม่เคยมีคำว่า "เป็นไปไม่ได้" ถ้าหากเราตั้งใจ ถ้าเราได้เจอกันผมรับรองว่าผม "เต็มที่" ไม่มีกั๊ก แล้วคุณล่ะ "พร้อมรึยัง?"

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อใช้ใน การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยกล่าวถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Part) และการสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly)  แบบพาราเมตริก   Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อๆไป

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของ SolidWorks แต่ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ 

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  การทำงานขั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidworks

  - ทำความเข้าใจกับลักษณะการทำงานขั้นพื้นฐานของโปรแกรม
  - ทำความรู้จักกับประเภทของคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม
  - ทำความรู้จักกับหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนที่แตกต่างกันในการออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม

  การร่างเส้นเชิงเรขาคณิต (Sketch)
  - การสร้างเอกสารชิ้นงานใหม่
  - การเข้าโหมดการสร้างรูปเรขาคณิต (Sketch Mode)
  - การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเส้นรูปร่างเรขาคณิต
  - การสร้างรูปร่างเรขาคณิต

  การเริ่มต้นในการสร้างรูปร่างเรขาคณิต
  - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรูปร่างเรขาคณิต
  - ทำความเข้าใจสถานะของเส้นรูปร่างเรขาคณิต
  - การใช้คำสั่งแปลงเส้นรูปร่างเรขาคณิตเป็นรูปทรงชิ้นงาน3มิติ (Extruded)
  - การแก้ไขชิ้นงาน
  - ทำแบบฝึกหัด

  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน
  - การเลือกสร้างรูปร่างเรขาคณิตในด้านที่เหมาะสมกับการนำไปขึ้นรูป
  - การเลือกสร้างรูปร่างเรขาคณิตบนระนาบที่เหมาะสม
  - การใช้คำสั่งแปลงเส้นรูปร่างเรขาคณิตเพื่อตัดเนื้อรูปทรงชิ้นงาน3มิติ (Extruded Cut)
  - การใช้คำสั่งเจาะรูมาตรฐาน (Holes Wizard)
  - การใช้คำสั่งลบขอบคมของชิ้นงาน
  - การแทรกขั้นตอนคำสั่ง (Rollback)

  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน (การสร้างแบบสั่งผลิต)
  - สร้างแบบสั่งผลิตของชิ้นงานขั้นพื้นฐาน
  - การกำหนดขนาดและการแก้ไขขนาด
  - การทำงานที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชิ้นงานกับแบบสั่งผลิต
  - ทำแบบฝึกหัด

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การออกแบบชิ้นงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตรและทำผิวเอียง)
  - การเลือกใช้งานการแสดงผลแบบต่างๆของโปรแกรม
  - การแก้ไขชิ้นงานและเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานหลังการแก้ไข (regenerate)
  - การเลือกใช้เงื่อนไขของการยืดออกของเนื้อชิ้นงานให้เหมาะสม
  - การทำสมมาตรในการร่างเส้นรูปร่าง
  - การคัดลอกคำสั่งเพื่อใช้ซ้ำ
  - ทำแบบฝึกหัด

  การสร้างชุดสำเนา
  - การสร้างชุดสำเนาในแนวเส้นตรง
  - การสร้างชุดสำเนาในแนววงกลม
  - การสร้างชุดสำเนาเฉพาะรูปร่าง

  การสร้างชุดสำเนา (ต่อ)
  - การสร้างระนาบอ้างอิงและแกนอ้างอิง
  - การสร้างชุดสำเนาแบบกลับด้าน
  - การสร้างชุดสำเนาคัดลอกเฉพาะแม่แบบ
  - การสร้างชุดสำเนาตามตำแหน่งจุดบนเส้นร่าง
  - การใช้คำสั่งช่วยในการกำหนดให้สมบูรณ์
  - ทำแบบฝึกหัด

  การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)
  - การใช้คำสั่งสร้างชิ้นงานแบบหมุนรอบแกน (Revolved)
  - การใช้เทคการให้ขนาดแบบพิเศษจากเส้นแกนทรงกระบอก
  - เทคนิควิธีการขึ้นรูปแบบด้วยชิ้นงานหลายก้อน
  - การสร้างเนื้อชิ้นงานด้วยคำสั่ง Swept
  - ทำแบบฝึกหัด

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานโดยใช้ SimulationXpress
  - การคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นส่วน
  - การวิเคราะห์ความเค้นของชิ้นงาน

  การให้ชิ้นงานมีลักษณะกลวงและการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน
  - การทำผิวเอียงให้กับผิวชิ้นงาน
  - การใช้คำสั่งทำให้ชิ้นงานกลวง (Shell)
  - การสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน
  - การสร้างชิ้นงานผนังบาง

  การแก้ไข : การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error
  - การวิเคราะห์ปัญหาจากการ Error ในไฟล์ part
  - การแก้ไขรูปร่างเรขาคณิตที่ไม่สามารถนำไปขึ้นรูปชิ้นงานได้
  - การใช้ Rollback bar เข้ามาช่วยแก้ไขไฟล์ที่ Error
  - การแก้ไขขนาดและความสัมพันธ์ของรูปร่างเรขาคณิตที่ผิดพลาด
  - การแก้ปัญหา Error จากคำสั่งลบขอบคมของชิ้นงาน

  การแก้ไข : เปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นงาน
  - ทำความเข้าใจลำดับในการใช้คำสั่งออกแบบชิ้นงานเพื่อการวางแผนปรับแก้
  - การใช้เครื่องมือในส่วนต่างๆ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการปรับแก้แบบ
  - การเลือกใช้รูปร่างเรขาคณิตบางส่วนในการใช้คำสั่งเกี่ยวกับเนื้อชิ้นงาน
  Configurations ของชิ้นงาน
  - การใช้ configurations สร้างชิ้นงานที่มีลักษณะแตกต่างกันให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
  - การใช้ตาราง modify configurationsในการสร้างและแก้ไข configurations
  - การใช้คำสั่ง Suppress และ unsuppress คำสั่ง (features) ใน SOLIDWORKS
  - การเปลี่ยนขนาดชิ้นงานด้วย configuration.
  - การ Suppress features ด้วย ตาราง configuration
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานด้วย configuration.
  - การใช้ Design Library เพื่อเพิ่มคำสั่ง (features) ให้กับชิ้นงาน

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 4

  ตัวแปรกลางและสมการ
  - การเปลี่ยนชื่อ ขนาด, รูปร่าง และคำสั่ง
  - การใช้ค่าตัวแปรกลางเชื่อมโยงค่าขนาดชิ้นงาน
  - การใช้สมการเชื่อมโยงค่าขนาดของชิ้นงาน
  การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบสั่งผลิต
  - การวางภาพฉายลักษณะต่างๆ ในแบบสั่งผลิต
  - การปรับแต่งมุมมองและขนาดของการวางภาพในมุมมองต่างๆ
  - การใส่รายละเอียดสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กับแบบสั่งผลิต

  การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)
  - การสร้างชุดชิ้นงานประกอบใหม่
  - การเพิ่มชิ้นงานเข้าไปในการประกอบด้วยวิธีต่างๆ
  - การเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้น ใน Assembly
  - การใช้ Feature Manager Design tree ในการสร้าง Assembly
  เพื่อจัดระเบียบและจัดการชุดชิ้นงานใน Assembly
  - การเพิ่มชุดชิ้นงานประกอบย่อย เข้าไปใน Assembly หลัก
  - การใช้ชิ้นงานที่มี configurations ในการสร้าง Assembly

  การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบงานประกอบ
  - การตรวจสอบการทับซ้อนกันของชิ้นงาน part ในชิ้นงานประกอบ
  - การเช็คพฤติกรรมในการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้จริงของชิ้นงานประกอบ
  - การวางภาพการกระจายตัวของชิ้นงานประกอบ
  - การใส่เส้นร่างบอกแนวการประกอบของชิ้นงาน
  - การใส่ตาราง BOM ให้กับชิ้นงานประกอบ
  - การนำตาราง BOM ไปวางในแบบสั่งผลิต
  - การใช้งานคำสั่ง Pack and Go

  สอบวัดผลการอบรม

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
4 วัน
ค่าใช้จ่าย:
12,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training