fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SketchUp Essentials

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน (12 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ใช้สิทธิ์คูปองไม่ได้

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

ดิศรา อับดุลกะเด

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เราจึงต้องพัฒนาความรู้ของเราให้เท่าทันอยู่เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในงานได้จริง คุณจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้คุณเรียนรู้อีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ

พีระเชษฐ หนุนภักดี

"เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียนที่น่าเรียน เปลี่ยนตำราเรียนให้เป็นอาวุธคู่กาย เปลี่ยนการไล่ตาม ขั้นตอนให้เป็นเทคนิคในการทำงาน ประสบการณ์ของ ผู้สอนคือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน"

COURSE OVERVIEW

 

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ วิธีการปรับแก้ชิ้นงาน รวมถึงการนำชิ้นงาน 3 มิติ มาสร้างแบบงาน 2 มิติและกำหนดขนาด รวมถึงการตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์งาน เป็นพื้นฐานการใช้งานในระดับต่อไป

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 5,500  บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  - แนะนำโปรแกรม
  - ทำความเข้าใจรูปแบบและหลักการของโปรแกรม
  - การเลือกรูปแบบเริ่มต้นในการทำงาน
  - การเปิดหน้าต่างการใช้งานโปรแกรม
  - การใช้งานเม้าส์และคีย์ลัดของโปรแกรม
  - การสร้างชิ้นส่วนจำลอง 3 มิติ
  - การใช้คำสั่งแก้ไขชิ้นงาน
  - การใช้งาน Entity Info
  - การใช้คำสั่ง Make Group
  - การใช้คำสั่ง Paint Bucket
  - การใช้คำสั่ง Text
  - การใช้คำสั่ง Rotate
  - การใช้คำสั่ง Scale
  - การใช้งาน 3D Warehouse
  - การใช้คำสั่ง Offset
  - การใช้คำสั่ง Dimension
  - การใช้คำสั่ง Tape Measure Tool
  - การใช้คำสั่ง Edit Group
  - การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยกาสร้างและจัดการ Group
  - การใช้คำสั่ง Follow me
  - การใช้คำสั่ง Flip Along
  - การใช้คำสั่งซ่อนวัตถุ

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  - การใช้คำสั่ง Make Component
  - การปรับแก้ Component
  - การใช้คำสั่ง Make Unique
  - การใช้งาน Outliner
  - การใช้งาน Layer
  - การนำเสนอผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
  - การ Export file
  - การตั้งค่าโมเดลสำหรับทำเอกสารใน Layout
  - การตั้งค่าหน้ากระดาษใน Layout
  - การสร้างแบบ 2 มิติโดยใช้ Layout
  - การปรับแก้แบบ 2 มิติ ใน Layout
  - การใส่สัญลักษณ์สำเร็จรูป
  - การกำหนด Details และ Dimensions

  ประเมินผลการอบรม

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

ดิศรา อับดุลกะเด

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เราจึงต้องพัฒนาความรู้ของเราให้เท่าทันอยู่เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในงานได้จริง คุณจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้คุณเรียนรู้อีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ

พีระเชษฐ หนุนภักดี

"เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียนที่น่าเรียน เปลี่ยนตำราเรียนให้เป็นอาวุธคู่กาย เปลี่ยนการไล่ตาม ขั้นตอนให้เป็นเทคนิคในการทำงาน ประสบการณ์ของ ผู้สอนคือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน"

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน (12 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ใช้สิทธิ์คูปองไม่ได้