fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Microsoft Excel Intermediate เพื่องานธุรกิจ

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

COURSE OVERVIEW

 

หลักสูตร Excel Intermediate เพื่องานธุรกิจ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันพื้นฐานของ Microsoft Excel เพิ่มทักษะของผู้เรียนไปสู่ระดับกลาง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Excel และต้องการเพิ่มพูนความชำนาญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะการใช้งานโปรแกรมระดับกลางเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการใช้งานโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างสเปรดชีตขั้นสูง เรียนรู้เทคนิคที่จำเป็นของ Excel ซึ่งใช้ได้กับงานระดับมืออาชีพและงานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

 

หลักสูตรสำหรับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่มีความรู้ Excel ในขั้นพื้นฐาน

 

คุณสมบัติของผู้เรียน: มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการใช้งาน Excel

 

จุดประสงค์ :

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในและสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้ทันที
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารในรุปแบบตารางข้อมูลได้
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงานได้
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน ใช้งานในชีวิตประจำวัน จากโปรแกรม Microsoft Excel ได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. สามารถใช้โปรแกรมทำเอกสารในรุปแบบตารางข้อมูลได้ Microsoft Excel
 2. ช่วยให้สามารถนำเทคนิคใหม่ๆไปปรับใช้งานได้ทันที
 3. หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียยนมีทักษะสามารถนำไปสู่โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 4. ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อนำความรู้ไปประยุต์ใช้กับการทำงาน
 6. ทำให้สรุปข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการทำงาน

 

* สำหรับลูกค้าที่ลงเรียนคอร์ส Excel ลูกค้าจะต้องเตรียมโน๊ตบุ๊คพร้อมติดตั้งโปรแกรม Excel 
Version ทีใช้สำหรับอบรม Version :2013 / 2016 /2019 /Microsoft 365

 

บริการจัดอบรมให้กับหน่วยงานนอกสถานที่

สนใจอบรมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  02 – 744 7827 – 9 , 063 806 9515

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  ภาพรวม และความสำคัญของ Excel
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซและการนำทางของ Excel
  - ทำความรู้จักกับแผ่นงาน สมุดงาน และเซลล์
  - การทำงานกับแผ่นงานและสมุดงาน
  - การสร้าง การบันทึก และการเปิดสมุดงาน
  - การแก้ไขโครงสร้างแผ่นงาน (การแทรก การลบ การเปลี่ยนชื่อ)
  - การป้อนและแก้ไขข้อมูล
  - การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์
  - การใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขพื้นฐาน
  - การแก้ไขและจัดการข้อมูลในเซลล์
  - การกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล
  - แบบฝึกหัด

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสูตรและการอ้างอิงเซลล์
  - ทำความเข้าใจกับการใช้ตัวดำเนินการ
  - การจัดรูปแบบ การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรเส้นตารางและฟิลล์
  - การจัดรูปแบบเซลล์ (แบบอักษร การจัดตำแหน่ง เส้นขอบ)
  - การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ
  - โครงสร้าง สัญลักษณ์ และลำดับความสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้การคำนวณ
  - ส่วนประกอบและประเภทของฟังก์ชั่น
  - การสร้างฟังก์ชันคำนวณ
  - สูตรและฟังก์ชันพื้นฐาน
  - แบบฝึกหัด

  การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล
  - การทำงานกับตาราง
  - การสร้างและจัดรูปแบบตาราง Excel
  - การเรียงลำดับและการกรองข้อมูลในตาราง
  - การใช้การอ้างอิงที่มีโครงสร้างในสูตร
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Number Decimal Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Calculate Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Text Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Date Time Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบ IF Function
  - แบบฝึกหัด

  การค้นหาข้อมูล และการแสดงผลรายงาน
  - การค้นหาข้อมูลด้วย Function Vlookup
  - การใช้ Function Vlookup เพื่อคำนวณและตัดเกรด
  - การจัดรูปแบบและปรับแต่งแผนภูมิ
  - การพิมพ์และการตั้งค่าหน้ากระดาษ
  - การกำหนดค่าการวางแนวหน้า ระยะขอบ และมาตราส่วน
  - การเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายลงในแผ่นงาน
  - ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่า
  - การป้องกันแผ่นงานและสมุดงาน
  - แบบทดสอบ

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  สรุปแนวคิดและฟังก์ชันที่จำเป็นของ Excel
  - สูตรพื้นฐานและเทคนิคการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว การจัดรูปแบบขั้นสูง
  - ปรับแต่งรูปแบบและสไตล์ของเซลล์
  - การทำงานกับกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  - การสร้างและแก้ไขรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง
  - ฟังก์ชันและสูตรขั้นสูง
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Number Decimal Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Calculate Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Text Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไป Date Time Function
  - ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบ IF Function
  - แบบฝึกหัด

  ฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับงานธุรกิจ
  - การใช้ฟังก์ชันตรรกะ (IF, AND, OR)
  - การทำงานกับฟังก์ชันการค้นหา (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
  - การใช้ฟังก์ชันข้อความ (CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID)
  - การตรวจสอบข้อมูล
  - แบบฝึกหัด การคำนวณเงินเดือน
  - แบบฝึกหัด การคำนวณภาษี
  - แบบฝึกหัด การคำนวณเงินสมทบ
  - แบบฝึกหัด การหาจำนวณพนักงาน

  ประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นในการเปรียบเทียบและค้นหาข้อมูล
  - แบบฝึกหัด การคำนวณหาเพศพนักงานจากรายชื่อ
  - แบบฝึกหัด การคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ
  - แบบฝึกหัด การคำนวณหาอายุงาน
  - แบบฝึกหัด ตารางสรุปผ่อน-ดาวน์รถ
  - แบบฝึกหัด ตารางบันทึกคะแนนสอบ
  - แบบฝึกหัด การคำนวณตัดเกรด
  - แบบฝึกหัด

  การจัดการกับ Error และการจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูล
  - การค้นหาข้อมูลด้วย Function Vlookup
  - แบบฝึกหัด การใช้ Function VLookup
  - แบบฝึกหัด การใช้งานคำสั่ง Chart
  - แบบฝึกหัด การใช้งาน Pivot Table
  - การใช้ IF Error แก้ไขปัญหาจาก Error
  - การจัดรูปแบบและปรับแต่งแผนภูมิ
  - การพิมพ์และการตั้งค่าหน้ากระดาษ
  - การกำหนดค่าการวางแนวหน้า ระยะขอบ และมาตราส่วน
  - การเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายลงในแผ่นงาน
  - ตัวเลือกการพิมพ์และการตั้งค่า
  - การป้องกันแผ่นงานและสมุดงาน
  - แบบทดสอบ

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-