fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Facilities & Plant Design with SketchUp

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน ( 18 ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

ณภพ บรรเทาทุกข์

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง “ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

COURSE OVERVIEW

ภาพรวมหลักสูตร

โปรแกรม Sketch Up เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ มีลักษณะการใช้งาน ที่ง่าย แและไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาชีพ   ส่วนใหญ่แล้วจะเห็น Sketch Up       มีบทบาทในงานออกแบบสถาปัตยกรรม  งานออกแบบภายใน  รวมไปถึงการออกแบบอาคาร     สำหรับหลักสูตร  Facilities & Plant Design with SketchUp มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการและแนวความคิดในการประยุกต์ใช้โปรแกรม Sketch Up  สำหรับขึ้นโมเดล 3D  เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนและแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารทำงานได้จริง

ในเนื้อหาหลักสูตรยังกล่าวถึงการออกแบบระบบท่อในงานอุตสาหกรรมตัวอย่างจะเป็นการออกแบบระบบ ระบายอากาศ ปรับพื้นฐานความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Sketch Up ชุดเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ การเรียกใช้ เครื่องมือประเภทต่างๆ การกำหนด Short Cut Key เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ ทำความเข้าใจกลุ่มคำสั่ง Group และ Component การจัดการการทำงานเป็นระบบด้วย Tag และ Outliner การกำหนดมุมมองให้กับ Scene รวมถึงการทำ Drawing ใน Layout ได้หลักสูตรมีการสอนใช้งานปลั๊กอิน Profile Builder 3 และ Quantifier Pro ซึ่งปลั๊กอินทั้ง 2 ตัวนี้ จะช่วยให้งานออกแบบทำได้ง่ายขึ้น ทำให้มีการออกแบบอย่างเป็นระบบมากขึ้น ช่วยลดปัญหาและความผิดพลาด ในการก่อสร้าง ลดเวลาในการออกแบบ สามารถ ถอดปริมาณของงานระบบโดยรวม และนำไปใช้ประเมินราคางาน ก่อสร้างได้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม และผู้ที่ใช้โปรแกรมเพื่อการประยุกต์เฉพาะงาน ในส่วนของ งานด้านอุตสาหกรรม

พื้นฐานของผู้เรียน : มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน (Windows) เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์
จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหน้าต่างเครื่องมือของโปรแกรม (Interface)
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ในการขึ้น 3D Model
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน การเรียกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่า มุมมองต่าง ๆ และการควบคุม Scene มุมกล้อง
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ Group และ Component
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขวัตถุ ด้วยชุดคำสั่ง Solid Tool
 7. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถกำหนดและการตั้งค่าผิววัสดุ (Material)
 8. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ Import File ในรูปแบบต่างๆได้
 9. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบงานระบบ โดยใช้ปลั๊กอิน Profile Builder 3 และ Quantifier Pro ได้
 10. ให้สามารถนำความรู้ที่เรียนประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

 

ผลที่ได้รับ

 1. สามารถสร้างวัตถุ (3D Modeling) จากไฟล์ 2D .Dwg ได้
 2. สามารถนำคำสั่งพื้นฐาน มาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
 3. สามารถออกแบบงานระบบเป็น 3D Model ได้
 4. 3 ารถออกแบบและประมาณราคาในเบื้องต้นได้
 5. สามารถนำความรู้ที่เรียนประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  Basic Sketch Up
  - เริ่มต้นเรียนรู้ หน้าต่างเครื่องมือของโปรแกรม (Interface)
  - เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ในการขึ้น 3D Model
  - การขึ้นรูปทรงพื้นฐาน โดยใช้คำสั่ง Line, Rectangle, Circle, Polygon, Arc
  - การล็อคแกน และการใช้จุดอ้างอิงแบบต่าง ๆ
  - เรียนรู้และทำความเข้าใจ Snap รูปแบบต่างๆ
  - การตั้งค่า Preference
  - การตั้งค่า Model Info

  คำสั่งในการขึ้นรูป 3 มิติ
  - การขึ้นรูป 3 มิติด้วยคำสั่ง Push/Pull
  - การขึ้นรูป 3 มิติด้วยคำสั่ง Followme
  - การ MOVE/COPY แบบกำหนดระยะและทิศทาง
  - การ ROTATE แบบกำหนดระยะและทิศทาง
  - การใช้คำสั่ง Scale

  Material Editing
  - การใช้งานPaint Bucket
  - การสร้างและการแก้ไข Material
  - การตั้งค่า Texture Position

  Group & Component
  - การเลือกใช้ Group และ Component
  - การสร้างและแก้ไข Group และ Component

  การแก้ไขวัตถุ ด้วยชุดคำสั่ง Solid Tool
  - ประยุกต์สร้างโมเดล วาล์วและหน้าแปลน

  Tag & Outliner
  - การทำงานร่วมกันระหว่าง Tag และ Outliner

  การ Import File .dwg เข้ามาเป็น Reference ในการสร้างโมเดล
  - Import File .dwg
  - การจัดการกับไฟล์งาน .dwg

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  3D Warehouse Sketchup
  - การอัพโหลดโมเดล 3D Warehouse
  - การดาวน์โหลดโมเดล 3D Warehouse

  เริ่มต้นการใช้งานส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Profile Builder 3
  - การสร้างหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ด้วย Profile Dialog
  - การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณด้วยคำสั่ง Build, Build Along Path, Revolve Profile

  การใช้งานส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Profile Builder 3 สร้างผนังอาคาร
  - การใช้เครื่องมือ Profile Builder 3 สร้างผนัง Wall
  - การใช้คำสั่ง Solid Tools เจาะประตูหน้าต่าง Door and Window
  - ใส่ประตูหน้าต่างด้วย Live Component Door and Window
  - แบบฝึกหัด ประยุกต์สร้างและติดตั้งแผ่นบานเกล็ด Louver Sheet

  การใช้งานส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Profile Builder 3 สร้างโครงหลังคา
  - การสร้างชิ้นงานประกอบด้วย Assembly Dialog
  - การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงานประกอบด้วย Build Assembly, Build Along Path
  - การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงานประกอบด้วย Apply Assembly Attributes
  - การใช้คำสั่งในการแก้ไขชิ้นงานประกอบของ Assembly Dialog ในวิธีการต่าง ๆ

  สร้างงานระบบท่อ ด้วย Profile Builder 3 ช่วงที่ 1
  - ทำความเข้าใจกับระบบท่อในงานอุตสาหกรรม
  - หลักการทำงานของ Air Compressor และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบ
  - เตรียมโมเดล อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานระบบ
  - แบบฝึกหัด ประยุกต์สร้างโมเดล อุปกรณ์ในงานระบบ (Air Compressor)
  - แบบฝึกหัด ประยุกต์สร้างโมเดล อุปกรณ์ในงานระบบ (Air Dryer)
  - แบบฝึกหัด ประยุกต์สร้างโมเดล อุปกรณ์ในงานระบบ (Air ReceiverTank)

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  สร้างงานระบบท่อ ด้วย Profile Builder 3 ช่วงที่ 2
  - แบบฝึกหัดการสร้างระบบ Air Compressor
  - ทำความเข้าใจกับ Path ในระบบ 3แกน
  - การสร้างและกำหนดขนาดโปรไฟล์ Profile
  - การแก้ไขรูปร่างและขนาดโปรไฟล์ Profile
  - สร้าง Sketch Path แนวท่อ

  สร้างงานระบบท่อ ด้วย Profile Builder 3 ช่วงที่ 3
  - แบบฝึกหัดการสร้างระบบ Air Compressor
  - โหลดโมเดลที่เตรียมไว้ ติดตั้งอุปกรณ์เข้าระบบ
  - การทำงานเป็นระบบ โดยกำหนดการควบคุมการแสดงผลจาก Tag
  - ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบ จาก Tag /Color by Tag

  การประมาณการราคาวัสดุส่วนขยายของ SketchUp ด้วย Quantifier Pro
  - การทำความเข้าใจหลักการในใช้งาน Quantifier Dialog
  - เข้าใจถึงข้อจำกัดและเทคนิคในการใช้ Quantifier Dialog
  - การใช้งาน Quantifier Dialog
  - การใช้งาน Report Settings
  - การทำเอกสาร Report Settings
  - การประมาณการราคาวัสดุ ด้วย Cost Inspection

  การสร้าง Scene และการกำหนดมุมกล้อง
  - การสร้าง Scene
  - การแก้ไขและการบันทึก Scene

  การทำแบบสั่งผลิตด้วย Layout
  - ประเภทและขนาดของกระดาษแบบ
  - การเพิ่ม Title Block
  - แถบคำสั่งที่สำคัญใน Layout
  - การ Export File
  - การ Import File

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน ( 18 ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-