fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

ArchiCAD BIM Basic

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
ค่าใช้จ่าย:
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

COURSE OVERVIEW

หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 23 สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน โดยจะเน้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อทำการสร้างอาคารขนาดเล็ก โดยประกอบไปด้วย Plan, Elevation, Section, 3D โมเดล, การ Render,การปริ้นงาน และการสรุปปริมาณคร่าวๆ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานใน การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งเป็นเทคโนโลยี BIM (Building information Modeling)

เหมาะสำหรับสถาปนิก และวิศวกรระบบ หลักสูตรครอบคลุมการใช้งาน คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ประกอบอาคาร เช่น ผนัง พื้น เสา คาน บันได หลังคา การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้นผิวและลวดลาย รวมทั้งการใช้ คำสั่งด้านมุมมองต่างๆ การทำภาพ (Perspective) การทำภาพเสมือนจริง (Rendering) การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) และส่งไฟล์เพื่อไปใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมอื่นสามารถสร้าง drawing ให้โดยอัตโนมัติทั้งแปลน รูปด้าน รูปดัดและทุกมุมที่ต้องการพร้อมๆกัน

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทที่ 1 : บทนำและสิ่งที่เกี่ยวกับ ARCHICAD
  - ทำความเข้าใจกับ Concept ของโปรแกรม ( Virtual Building )
  - องค์ประกอบและเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม
  - การควบคุมการทำงานด้วย Cursor
  - การดูภาพด้วยหน้าต่าง 2 มิติ 3 มิติ
  - รู้จักกับพาเลต Favorites
  - สร้างเส้นกริด

  บทที่ 2 : ออกแบบแปลนบ้านชั้นที่ 1 เบื้องต้น
  - สร้างบ้านชั้นที่ 1
  - การใช้คำสั่งสร้างผนังเบื้องต้น
  - การตั้งค่าของผนัง และการแก้ไข รูปแบบผนัง
  - การสร้างพื้น Slab แบบอัตโนมัติ
  - การใช้คำสั่งสร้างประตู
  - สร้างชั้น 2 ด้วยการสำเนาจากชั้นที่ 1
  - การทำงานกับชั้นอาคาร หรือ Stories

  บทที่ 3 : ออกแบบแปลนบ้านชั้นที่ 2 และหลังคา เบื้องต้น
  - สร้างบ้านชั้นที่ 2 และหลังคา
  - การแก้ไข ต่อเติม แปลน งานออกแบบชั้น 2
  - การใช้คำสั่งสร้างหน้าต่าง
  - การใช้เทคนิค สำเนา รูปแบบ ประตู หน้าต่าง และผนัง
  - การปรับแก้ไข รูปแบบ, ตำแหน่ง ประตู หน้าต่าง
  - การสร้างหลังคา
  - การตกแต่ง และแก้ไของค์ประกอบของงาน
  - การสร้างบันได
  - การเจาะช่องบันได
  - การใช้เทคนิคการสร้างหลังคาระเบียง ด้วยคำสั่ง Morph และ Shell
  - การใช้คำสั่งในการเจาะรู และแก้ไข Shell

  บทที่ 4 : การตกแต่ง และการนำเสนอ
  - การวางเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งด้วยคำสั่ง Object
  - การทำงานใน มุมมอง สามมิติ
  - การบันทึกไฟล์ในแบบต่าง ๆ
  - การสร้าง Sun study
  - การสร้างภาพเรนเดอร์และการบันทึกภาพ
  - ทบทวนหลักการทำงานของโปรแกรม

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 5 : การสร้าง Template
  - การกำหนดมาตราส่วน
  - การตั้งค่า Gridline
  - การสร้างแบบแปลนชั้น Story
  - การตั้งค่า Elevation
  - การตั้งค่า Dimension
  - การตั้งค่าสีและเบอร์ของปากกา
  - การบันทึกวัตถุต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Favorites
  - การบันทึกไฟล์ Template

  บทที่ 6 : การใช้คำสั่งในการแก้ไขวัตถุ
  - การตั้งค่าเสา และการตั้งค่า เหล็กรูปพรรณ
  - การตั้งค่าคาน และการตั้งค่า เหล็กรูปพรรณ
  - การตั้งค่า และแก้ไขผนัง
  - การตั้งค่า และแก้ไขพื้น
  - การตั้งค่า และแก้ไขหลังคา
  - การสร้าง หลังคา ผนัง และพื้นจากกลุ่มคำสั่ง Document
  - การตัดวัตถุด้วยคำสั่ง Solid Element Operation
  บทที่ 7 : การแสดงผลของโมเดล และการทำรายการ BOQ
  - การตั้งค่าและกาจัดการ layer (มุมมองโมเดล)
  - การกำหนด ลวดลายและสีที่แสดงบนแบบ
  - การกำหนดมุมมองโดยคำสั่ง Marquee
  - การสร้างรูปด้าน และรูปตัด 2 มิติ
  - การสร้างรูปตัด 3 มิติ
  - การสร้างรูป Sketch 3D
  - การทำรายการ BOQ
  - การบันทึกรายการ BOQ ไปใช้ในรูปแบบของ Microsoft Office
  - ทบทวนหลักการทำงานของโปรแกรม

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  บทที่ 8 : การเพิ่ม Object, Fill, Surfaces, Building Materials
  - การสร้างวัตถุใหม่เพิ่มใน Libraries
  - การค้นหาวัตถุใน Libraries
  - ทำแบบฝึกหัดประกอบการเรียน
  - การสร้างรูปแบบ Fill ใหม่
  - การแก้ไขและกำหนดรูปแบบ Fill
  - การสร้างรูปแบบ Surfaces ใหม่
  - การสร้าง Building Materials

  บทที่ 9 : การใช้กลุ่มคำสั่งของ Document
  - การสร้าง และใช้งานเส้นบอกขนาด Dimension
  - การสร้าง และใช้งานเส้นบอกขนาด Level Dimension
  - การสร้าง และใช้งานตัวอักษร Text
  - การสร้าง และใช้งาน Label
  - การสร้าง และใช้งาน Line, Arc/Circle, Polyline
  - การสร้าง และใช้งาน Section
  - การสร้าง และใช้งาน Detail

  บทที่ 10 : เรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับ Layout Book และการพิมพ์แบบ
  - การสร้าง และใช้งาน Title block
  - การจัดการมุมมอง Layout
  - การตั้งค่า ใน Layout
  - การสร้างมุมมองต่าง ๆ ในแบบสำหรับพิมพ์
  - การส่งออกแบบพิมพ์เป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เช่น BIMx, DWG, PDF, 3Dmax เป็นต้น

  บทที่ 11 : การใช้กลุ่มคำสั่งของ More
  - การโหลดรูปภาพมาใช้ในโปรแกรม
  - การสร้างแอนนิเมชัน

  บทที่ 12 : การใช้งานโปรแกรม BIMx เบื้องต้น
  - การใช้งานโปรแกรม BIMx เบื้องต้น

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
ค่าใช้จ่าย:
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-