fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

ทดลองเรียน ArchiCAD

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย:
อบรมฟรีราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

COURSE OVERVIEW

ทดลองเรียนฟรี หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น

ระยะเวลาอบรม   3 ชม. (เริ่มเวลา 9.00 -12.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงการใช้งาน Software ArchiCAD ในระดับเบื้องต้น เพื่อนำไปตัดสินใจในการใช้งานได้ในอนาคต
 • ฟรีเอกสารประกอบการสอน

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  อบรมฟรี

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • เนื้อหาบทเรียน (3 ชั่วโมง)

  • ทำความรู้จักกับโปรแกรม ArchiCAD
  • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม ArchiCAD ในส่วนต่างๆ
  • การควบคุมการใช้เมาส์และการปรับมุมมอง และการจัดชั้นงาน
  • การสร้างเส้น Column Line (Grid System) เพื่อวางสแปนเสา
  • การใช้งานคำสั่ง Column Tool เพื่อสร้างเสา และการ Copy
  • การใช้งานคำสั่ง Wall Tool เพื่อตีผนังอาคาร
  • การใช้งานคำสั่ง Door Tool เพื่อใส่ประตูจาก Favorite
  • การใช้งานคำสั่ง Window Tool เพื่อใส่หน้าต่างจาก Favorite
  • การใช้งานคำสั่ง Slab Tool เพื่อใส่พื้น
  • การใช้งานคำสั่ง Roof Tool เพื่อใส่หลังคา
  • การใช้งานคำสั่ง Stair Tool เพื่อใส่บันได
  • การใช้งานคำสั่ง Railing Tool เพื่อใส่ราวระเบียง
  • การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Structure และการใช้คำสั่ง Beam Tool เพื่อใส่คาน
  • การใช้งาน Mash Tool เพื่อใส่พื้นดิน
  • การ Render เพื่อสร้างภาพเสมือน
  • การใช้สรุปปริมาณและการปริ้นงาน

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย:
อบรมฟรีราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
-