fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawings)

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training

วิทยากร

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

สถาบัน DETI พร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณ ที่นี่ไม่เคยมีคำว่า "เป็นไปไม่ได้" ถ้าหากเราตั้งใจ ถ้าเราได้เจอกันผมรับรองว่าผม "เต็มที่" ไม่มีกั๊ก แล้วคุณล่ะ "พร้อมรึยัง?"

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างเอกสารแบบ สั่งงาน (Drawing) จากชิ้นงาน (Part) และชิ้นงานประกอบ (Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานในโหมดเอกสาร แบบสั่งงาน การใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ การกำหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่างๆ BOM ในเอกสารแบบสั่งงานของชิ้นงานประกอบและการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบสั่งงาน 2 ชุดได้

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ 

 

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 8,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทที่ 1: มุมมองชิ้นงานและกระดาษเขียนแบบ

  - การเตรียมชิ้นงานและชิ้นงานประกอบสำหรับ Drawing
  - การสร้างเอกสาร กำหนดรูปแบบและขนาดกระดาษเขียนแบบ
  - การเพิ่มมุมมองชิ้นงานแบบต่างๆลงในกระดาษเขียนแบบ
  - การเปลี่ยนลักษณะการแสดงภาพของมุมมองชิ้นงาน
  - การปรับแต่งเส้นรอยต่อส่วนโค้ง (tangent edge)
  - จัดแนวของมุมมองชิ้นงานในกระดาษเขียนแบบ
  - การใช้คำสั่งเพิ่มเส้นพิกัดศูนย์กลางวงกลม (Center Marks)
  - การใช้คำสั่งเพิ่มเส้นศูนย์กลางผิวทรงกระบอก (Centerlines)
  - การเลือกซ่อนและการแสดงเส้นขอบชิ้นงาน

  บทที่ 2: การกำหนดขนาด

  - การกำหนดขนาดและจัดระเบียบเส้นกำหนดขนาดที่สามารถแก้ไขค่าได้
  - การกำหนดขนาดที่เป็นตัวแปรตามขนาดของชิ้นงาน(Part)ตามมาตรฐาน
  - การแก้ไขคุณสมบัติของเส้นกำหนดขนาด

  บทที่ 3: การอธิบายแบบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ

  - การปรับตั้งOptionของโปรแกรมสำหรับอธิบายแบบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ
  - การสร้างกล่องข้อความอธิบายแบบงานพร้อมด้วยสัญลักษณ์
  - การจัดแนวข้อความและสัญลักษณ์เข้ากับข้อความอื่นๆ
  - การเพิ่ม layersในกระดาษ drawing
  - การสร้างกระดาษเพิ่มในเอกสาร drawing
  - การสร้าง Block จากเส้นและข้อความ
  - การ Save block file และนำไปใส่ในกระดาษdrawing

  บทที่ 4: เส้นแบบฟอร์มกระดาษ (Sheet Formats) และแม่แบบ (Template)

  - การเพิ่มและแก้ไขขนาดวัตถุที่มีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นในแบบฟอร์ม
  - การสร้างกล่องข้อความที่เชื่อมโยงเข้ากับ properties ของเอกสาร
  - การปรับตั้งค่าใน properties ที่กำหนดเอง
  - การ Save ไฟล์แบบฟอร์มกระดาษเขียนแบบ
  - การนำแบบฟอร์มที่ Save ไว้ ไปใช้กับกระดาษเขียนแบบ
  - การปรับตั้งค่าใน properties ของเอกสาร
  - สร้างตำแหน่งการวางมุมมองชิ้นงาน( pre-defined views)
  - การ Save แม่แบบ (template)
  - การนำไฟล์นามสกุล DWG/DXFมาใช้ใน SolidWorks

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 5: การสร้างมุมมองชิ้นงานประกอบ ( Assembly)

  - การเพิ่มมุมมองชิ้นงานประกอบแบบต่างๆลงในกระดาษเขียนแบบ
  - การสร้างมุมมองภาพถอดประกอบ (exploded drawing views)
  - การซ่อนชิ้นส่วนที่อยู่ภายในมุมมองภาพชิ้นงาน                               
  - การเลือกซ่อนและแสดงชิ้นส่วนที่อยู่ภายในมุมมองภาพชิ้นงานขั้นสูง       

  บทที่ 6: ตารางรายการวัสดุและตารางอื่นๆ

  - การสร้างและปรับแต่งแม่แบบตารางรายการวัสดุ (BOM)
  - การปรับแต่งตารางรายการวัสดุ
  - การควบคุมและจัดลำดับชิ้นส่วนในตารางรายการวัสดุ
  - การสร้าง Balloon แสดงหมายเลขชิ้นส่วนในตารางรายการวัสดุ
  - การสร้างตารางอื่นๆ

  บทที่ 7: ประสิทธิภาพและปัญหาที่พบจากการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน

  - การใช้ large assembly mode
  - การเปิดเอกสาร drawingใน LightWeight mode
  - การสร้าง Detached drawing.
  - การค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาการแสดงผลบนมุมมองชิ้นงาน

  บทที่ 8: การอ้างอิงเอกสารและการเปรียบเทียบ

  - การทำสำเนาเอกสารและนำมาใช้ใหม่
  - การแก้ตำแหน่งอ้างอิงกับเอกสารกับชิ้นงานและมุมมองชิ้นงาน
  - การเปรียบเทียบหาความแตกต่างของส่วนต่างๆในกระดาษเขียนแบบ
  - การตรวจสอบมาตรฐาน ชิ้นงาน (part), แบบสั่งงาน (Drawing),
  ชิ้นงานประกอบ (Assembly) ด้วยคำสั่ง Design Checker.

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
8,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Standard Training