fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : [email protected]
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

About Us

เลือกหน้า

ประวัติผู้สอน

Technical Support


ณภพ บรรเทาทุกข์

ทำความรู้จักกันก่อน

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน

สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง

“ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดกว้างและให้อิสระทางความคิด ลบกรอบเดิมๆ

มาเพิ่มความรู้ในสายอาชีพของคุณ ผมและ DETI พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ ให้คุณสามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

แล้วพบกันนะครับ

 

การศึกษา

– วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

– เทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

– อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมและสถาปัตยกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

– วิทยากรอิสระ บรรยายหลักสูตร Computer Aided Design and Drafting

– ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ ออกแบบและผลิตงานโลหะแผ่น

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็ก

– วิศวกรฝ่ายออกแบบเขียนแบบ ระบบขนส่งวัสดุด้วยลม

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ระบบขนถ่ายด้วยสายพานลำเลียง

– วิศวกรฝ่ายผลิต อุปกรณ์ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป

– วิศวกรฝ่ายออกแบบและผลิต อุปกรณ์พลาสติก

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องครัว

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

– ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบและออกแบบ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ

ความชำนาญพิเศษ

– Blender

– Zbrush

– AutoCAD

– Revit

– Sketch Up

– Solid Works

อ่านทั้งหมด

ดิศรา อับดุลกะเด

ทำความรู้จักกันก่อน :

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เราจึงต้องพัฒนาความรู้ของเราให้เท่าทันอยู่เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในงานได้จริง คุณจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้คุณเรียนรู้อีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ

การศึกษา : 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา

ประสบการณ์ทำงาน :

 • วิศรกรประมาณราคา
 • ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม ArchiCAD และโปรแกรม SketchUp ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

 • ARCHICAD BIM Basic
 • SKETCHUP Pro Basic

อ่านทั้งหมด

ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

ทำความรู้จักกันก่อน :

โค้ชนนท์ วิทยากรอารมณ์ดี ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทำให้เรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เรียนด้วยความเข้าใจ ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ความรู้ที่จะมอบให้ไป บางเรื่องอาจหาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆ แต่เรามีให้ที่นี่ รอให้คุณมาเอาไปปรับใช้กับงานของตนเองได้อย่างเป็นเมืออาชีพ ผมรอคุณอยู่! แล้วพบกันนะครับ ^__^

 

การศึกษา :

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
– วิศวกรควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนส่วนยานยนต์
– วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและโรงงาน
– วิศวกรวางแผนการผลิต
– วิศวกรควบคุมสายการประกอบจักรยานยนต์
– ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
– ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัย
– ผู้ตรวจระบบ 5ส. อุตสาหกรรม

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้สอน งานเขียนแบบ-ออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรม SolidWorks จัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นผู้พัฒนาวิธีการสอนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมากว่า 9 ปี จัดฝึกอบรมมามากกว่า 400 คลาส ทำให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าหลังจากศึกษาจบคลาสแล้ว ท่านจะมีศักยภาพและพัฒนาการตามที่ต้องการสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :
– การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assembly Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Motion Manager(Animation)
– SolidWorks Weldments
– SolidWorks CAD Productivity Tools
– SolidWorks Sheet Metal

 

” ความรู้มีอยู่ทุกที่ แต่การที่จะได้มันมา แต่ละคนต่างใช้เวลาไม่เท่ากัน ”
สำหรับผมแล้ว เวลาทุกนาทีมีค่า ต้องใช้มันอย่างมีความหมาย การฝึกฝนด้วยตนเองเป็นสิ่งดี
แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณได้ฝึกฝนด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักการ ได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ
ที่จะทำให้งานคุณง่ายขึ้น และยังมีผู้เชี่ยวชาญช่วยแก้ปัญหาและคอยให้ปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวันอีกด้วย แล้วจะได้เห็นว่า เวลาที่ได้คืนมา เราเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะ..เลยล่ะครับ

อ่านทั้งหมด

พีระเชษฐ หนุนภักดี

ทำความรู้จักกันก่อน :

เพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่ไว้วางใจมาเรียนกับ Deti
ผมจะ”เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียน
ที่น่าเรียนเปลี่ยนตำราให้เป็นอาวุธเปลี่ยนการไล่ตาม
เป็นเทคนิคในการทำงาน” เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

การศึกษา : 

 • มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ทำงาน :

 •  วิศวกรโครงการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น Bag Filter
 • วิศวกรควบคุมการผลิตแลติดตั้งเตาอบชุบแข็งและเครื่องบำบัดอากาศ
 • วิศวกรควบคุมการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายและลำเลียง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องมือห้องทดลอง
 • ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์งานป้ายไฟโฆษณา
 • ช่างแม่พิมพ์เบาะรถยนต์และจักรยานยนต์
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกลหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

–  การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Weldments
–  SketchUp Pro Basic
–  SketchUp Pro for Plant 3

“ประสบการณ์ของผู้สอน คือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน หยุดเรียนรู้ก็เหมือนการหยุดเดิน อย่าปฏิเสธสิ่งที่ยังไม่ได้ทำถ้าหากยังไม่ได้ลองทำไม่มีสิ่งใดเราทำไม่ได้ถ้าคนอื่นยังทำได้

อ่านทั้งหมด

ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

ทำความรู้จักกันก่อน :

ผมชื่อ “ซัน” ครับ เป็นผู้แนะนำการใช้งานโปรแกรม solidworks
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็ คือ ในยุคสมัยที่มีการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีตลอดเวลาอย่างนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งที่มีค่าต่อ
การดำรงชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด ไม่มีใครแก่เกินจะเรียนรู้หรอกครับ
มาเรียนรู้กันเถอะ!! กับสถาบันฝึกอบรมทางด้านการออกแบบชั้นนำ
สถาบัน DETI พร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณ เพราะที่นี่ไม่เคยมีคำว่า
“เป็นไปไม่ได้” ถ้าหากว่าเราตั้งใจ หากว่าเราได้เจอกัน ผมรับรอง
ว่าผม “เต็มที่”ไม่มีกั๊ก แล้วคุณล่ะ”พร้อมรึยัง?”

การศึกษา :

–  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรปรับอากาศ
– วิศวกรฝ่ายขาย ระบบปรับอากาศ
– ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมการตลาด
– ผู้ประสานงานโครงการ

 

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

 • SolidWorks Essentials
 • SolidWorks Advanced Part Modeling
 • SolidWorks Drawing

 

อ่านทั้งหมด

วสันต์ จันทร์หยวก

ทำความรู้จักกันก่อน :

ชอบการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด  ยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถามพูดคุยกันในห้องเรียน ยิ่งทำให้ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งถามตอบยิ่งหายเหนื่อยครับ
– นอกจากการเรียนรู้ในหนังสือ จะแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้  โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ จะให้มากกว่าที่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ต มาเรียนรู้ด้วยกันครับ

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน :

 • ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วิชา Thermodynamics, Heat Transfer, Mechanical Design, Fluid Mechanics
 • อาจารย์พิเศษ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Mechanics of Machinery, Engineering Graphics, Mechanical Engineering Laboratory ปี พ.ศ. 2546-2547   ระยะเวลา 2 ปี
 • Technical Support ด้านโปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2548-2551 ระยะเวลา 4 ปี
 • Senior Manager ดูแลด้านงานวิเคราะห์โปรแกรม SOLIDWORKS ของบริษัทแอพพลิแคด ปี พ.ศ. 2552-2560 ระยะเวลา 4 ปี
 • Senior Instructor ของบริษัท ดีอีทีไอ เดือนมกราคม ปี 2561 ถึงปัจจุบัน

 

ความชำนาญพิเศษ :

 • Certified SOLIDWORKS Expert Mechanical Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Expert Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Mechanical Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Mechanical Design Academic Version จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Model-base Design จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Flow Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Making จาก SOLIDWORKS
 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawings Tool จาก SOLIDWORKS
 • Certified Trainer SOLIDWORKS จาก SOLIDWORKS
 • Certified Trainer SOLIDWORKS Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Specialist Flow Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Specialist SOLIDWORKS Simulation จาก SOLIDWORKS
 • Certified Elite Engineer จาก SOLIDWORKS
 • ได้รับรางวัล Asia Pacific South Top Certified Engineer จาก SOLIDWORKS ในปี 2017
 • ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรม SOLIDWORKS Essentials, SOLIDWORKS Advanced, SOLIDWORKS Simulation และ SOLIDWORKS Flow Simulation ให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน

ผลงาน:

 • ประสบการณ์เป็นผู้นำสนอและวิทยากรอบรมโปรแกรม SOLIDWORKS มากว่า 15 ปี ผ่านการสอนมากว่า 200 คอร์ส
 • ประสบการณ์การออกแบบและการวิเคราะห์ความแข็งแรง การวิเคราะห์การไหล การทำรายงาน งานด้านวิศวกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย SOLIDWORKS มากว่า 100 เคส
 • เรียบเรียงและแปลหนังสือ SolidWorks Flow Simulation CFD Analysis by SOLIDWORKS ภาษาไทย
 • เขียนหนังสือ SolidWorks Essentials ภาษาไทยร่วมกับทีมงานในสถาบันดีอีทีไอ

หลักสูตรที่สอน:

 • SOLIDWORKS Essentials
 • SOLIDWORKS Animation
 • SOLIDWORKS Weldments
 • SOLIDWORKS Routing
 • SOLIDWORKS Drawings
 • FEA With SOLIDWORKS (การวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน)
 • SOLIDWORKS Simulation
 • SOLIDWORKS Simulation Professional
 • SOLIDWORKS Flow Simulation
 • SOLIDWORKS Simulation Dynamics
 • SOLIDWORKS Simulation  Nonlinear
อ่านทั้งหมด

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ทำความรู้จักกันก่อน :

เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ปรับเปลี่ยนไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์, สิ่งแวดล้อม,อุสาหกรรม, การศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้าง หากเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา จะทำให้เราไม่สามารถนำคู่แข่งทางการค้าหรือทัดเทียมกับนาๆ ประเทศได้ สำหรับ Building Information Modeling   ( BIM ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลากหลายประเทศ และตอนนี้ในไทยก็กำลังปรับเปลี่ยนไปใช้เช่นเดียวกัน อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ทาง DETI และผม พร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้เสมอ 

การศึกษา :

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 

ประสบการณ์ทำงาน :

 • Technical Support บริษัท Twoplus soft Co.,Ltd.
 • อาจารย์พิเศษ ม.รังสิต หลักสูตร Computer -Aided Design
 • สถาปนิกบริษัท Stem Design Co.,Ltd.
 • Technical Support, Manager A/E/C Technical Support Division, BIM Specialist    บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
 • Senior instructor บริษัท DETI Co.,Ltd.

หลักสูตรที่สอน :

– ArchiCAD  Basic

– ArchiCAD  Intermediate

– ArchiCAD  Essential 

– ArchiCAD Advance Modeling

– ArchiCAD TeamWorks

– Artlantis Studio

 

อ่านทั้งหมด

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ทำความรู้จักกันก่อน :

อบรมและแนะนำแบบครอบครัวเป็นกันเอง ยกตัวอย่างมองเห็นภาพเหมือนสร้างโฮโลแกรมในห้องเรียน
ชอบแถมและใจดี คุยสนุก มีคติประจำใจ  ” ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ “

การศึกษา :

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรการออกแบบ
– ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ISO
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– วิศวกรการออกแบบ
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– ผู้ช่วยอาจารย์พิเศษ ม.รังสิต
– อาจารย์พิเศษ ม.มหาสารคาม
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสวนดุสิต
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– อาจารย์พิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
– อบรมหลักสูตร ARCHICAD BIM
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล และการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับผู้ใช้งานทั้งระหว่างการอบรมหรือผ่านการอบรมมาแล้ว อีกทั้งเป็นผู้พัฒนาวิธีการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมมากกว่า 3 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 100 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรม

– AutoCAD 2D : Basic
– AutoCAD 2D : Intermediate
– ARCHICAD BIM Basic
– ARCHICAD BIM Intermediate

หลักสูตรทางด้านวิศวกรรม

– SolidWorks CAD Productivity Tools
– SolidWorks Motion Manager(Animation)
– SolidWorks & PhotoView 360

อ่านทั้งหมด

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

ทำความรู้จักกันก่อน :

“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ
สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน”

การศึกษา :

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน :

– ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Thermodynamics, Heat Transfer, Mechanical Design,Refrigeration and Air Conditioning
– อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Engineering Graphics, Mechanical Engineering Laboratory
– วิศวกรซ่อมบำรุง Air Conditioning, Compressed Dry Air
– วิศวกรเครื่องกลและการจัดการพลังงาน แผนก Facility: chiller air conditioning system,Compressed Dry Air System, Vacuum System, Exhaust System
– ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกร วิศวกรออกแบบ Jigs and Fixtures
– ปัจจุบันทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานการอบรม ผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบและวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม
– หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks
– พัฒนาการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมกว่า 5 ปี ผ่านการสอนกว่า 200 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Motion
– SolidWorks Simulation
– SolidWorks Simulation Professional
– SolidWorks Flow Simulation

 

อ่านทั้งหมด