Ordinate Dimension เป็นการให้ขนาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการให้ขนาดแบบปกติทั่วไป ในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานการให้ขนาดแบบ Ordinate ไปติดตามชมกันได้เลยครับว่า มีรูปแบบการใช้งานอย่างไร ใช้ง่ายหรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบแน่นอน

ติดตามกิจกรมมต่างๆ ได้ใน Fanpage : detitraining