วิธีการแก้ไข การ เปิด ปิด คำสั่งใน SketchUp โดยไม่ตั้งใจ