วิธีการต่อเส้นตรง 2 เส้น ให้เป็นเส้นเดียวกัน โดยใช้ Relation Colinear