การตั้งค่าหน่วยเป็นเรื่องสำคัญก่อนออกแบบ คลิปนี้ครับมีเรื่องดีๆมาฝาก ในเราโปรแกรม SolidWorks เราสามารถที่จะตั้งค่าหน่วยให้กับเอกสารใหม่ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่เราทำได้ ทำอย่างไร ไปดูครับ