การลดรายละเอียดขั้นตอนการทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อนำรูปทรงเริ่มต้น ไปสร้างชิ้นงานใหม่ มีเทคนิคอย่างไรไปชมกันครับ

Ep.1

 

Ep.2

 

Ep.3

 

Ep.4

 

Ep.5