การบันทึกการตั้งค่าวัตถุเก็บไว้เพื่อให้เราสามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าวัตถุนั้นใหม่อีกครั้ง  เพื่อใช้งาน และสามารถเรียกใช้งานและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ติดตามข่าวกิจกรรมได้ที่