ตรวจสอบเวอร์ชั่นของไฟล์SolidWorks ที่เราจะนำไปใช้งานได้อย่างไร ไปชมกันครับ