มีภาพเคลื่อนไหว โชว์มาตอนจะเลือกคำสั่ง ปิดยังไง? Tooltips without images ในSolidWorks Version 2020 คำสั่งหลายๆตัว จะปรากฏภาพเคลื่อนไหวที่อธิบายการทำงานของคำสั่ง เมื่อเราเอาตัวชี้เมาส์ไปอยู่เหนือปุ่มคำสั่งนั้นๆ จนบางครั้งไปบดบังคำสั่งที่ต้องการใช้งาน ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมอยู่เป็นประจำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้อยู่แล้ว อาจรู้สึกรำคาญใจขึ้นมานิดๆก็เป็นได้ ในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำ วิธีการปรับแต่งให้ตัวคำสั่งไม่ปรากฏภาพเคลื่อนไหวกันในคลิปวีดิโอนี้ครับ