หลายท่านที่ใช้SolidWorksแล้วอาจสงสัยในตัวคำสั่ง Table Driven Pattern ว่าใช้งานอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบครับ