การย้ายตำแหน่งของจุด Origin จากตำแหน่งเดิม ให้ไปอยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการ ที่อยู่ในโหมด ของการเขียน Sketch

ติดตามข่าวกิจกรรมได้ที่