กำหนดเส้นบอกขนาดให้เปลี่ยนไปตามแกน หรือที่กำหนดจากการเขียนแบบ เนื่องจากเดิมเส้นบอกขนาดที่เราเขียนจะเป็นไปตามรูปภาพฉายแระนาบกับแกน X,Y เท่านั้น

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่