การประกอบชิ้นงาน ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ตามเส้นนำทางและปรับทิศทางการโคจรให้ได้ตามผู้ออกแบบต้องการอย่างง่ายดาย

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่