การวางเส้นกำหนดขนาดบนผิวที่มีความซับซ้อนให้สามารถกำหนดค่าตัวเลขได้ทันที

รู้หรือไม่ เราสามารถวางเส้นกำหนดขนาดไปบนผิวแล้วป้อนค่าตัวเลขได้ทันที โดยไม่ต้องเอาขนาดไปวางนอกตัวโมเดลแล้ว ในงานที่มีความซับซ้อนสูง การเข้าไปจัดการชิ้นส่วนที่อยู่บริเวณที่มีความซับซ้อนมากๆนั้น มักจะพบปัญหาอย่างหนึ่งในการทำงานคือ ผู้ออกแบบไม่สามารถวางเส้นกำหนดขนาดไปบนผิวงานเพื่อป้อนค่าตัวเลขโดยตรงได้ ต้องวางขนาดไว้บนพื้นที่ว่างเท่านั้น ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนมุมมอง เข้าออกจากจุดที่ทำงานอยู่บ่อยครั้ง สิ้นเปลืองเวลาในการทำงาน การวางเส้นกำหนดขนาดบนผิวที่มีความซับซ้อนให้สามารถกำหนดค่าตัวเลขได้ทันที จึงทำให้นักออกแบบสามารถลดเวลาในการทำงานอันมีค่าของทุกท่านได้อย่างดีทีเดียวละครับ