การย้ายหรือหมุนชิ้นงาน ด้วย Move, Copy #SolidWorks