จากคลิปที่พูดถึงการใช้งาน Mouse Gestures ใน SolidWorks นั้น Mouse Gestures ที่เราใช้งาน ใน SolidWorks เราสามารถที่จะปรับแต่งให้เกิดการใช้งานที่สะดวกขึ้นได้ ซึ่งวิธีการปรับนั้น สามารถติดตามได้ตามคลิปนี้เลยครับ