การทำให้ Conveyor สามารถปรับขนาดเองได้ โดยไม่ต้องสร้าง Part มาประกอบใหม่ มีคำถามมาว่าจะทำอย่างไรให้ Conveyor สามารถปรับขนาดเองได้ โดยไม่ต้องสร้าง Part มาประกอบใหม่ คลิปนี้มีคำตอบ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับ